Aby lepiej poznać Patrona Szkoły…

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Aby lepiej poznać Patrona Szkoły…

W dniach 18 i 19 października uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w IV Liceum udali
się na wycieczkę, która miała na celu przybliżenie postaci Patrona Szkoły – św. Jana Pawła II.
W tym celu odwiedzili dwa miejsca ściśle z nim związane: Kalwarię Zebrzydowską, aby zobaczyć gdzie kształtowała się duchowość i myślenie Patrona Szkoły oraz Wadowice, gdzie się urodził i dorastał.